مزایای آموزش

آموزش از طریق کلاسک فارغ از زمان و مکان به صورت حرفه ای و با نظارت و اعطای گواهینامه توسط نهادهای شناخته شده در حوزه ی آموزش انجام می شود.

بیشتر بخوانید

تخصص لازم

در کلاسک از همه تخصص ها برای آموزش و یادگیری استفاده شده است تا بتواند برای کاربران آموزش حرفه ای را بر اساس نیازشان ایجاد نماید.

بیشتر بخوانید

برنامه ریزی

برنامه ریزی آموزشی کاملا در اختیار کاربران می باشد و آنها با توجه به الزامات خود برنامه ریزی کرده و آموزش حرفه ای کلاسک بهره می برند.

بیشتر بخوانید

ارائه گواهینامه

کلاسک با توجه به نیاز کاربران و سازمان ها تلاش می نماید در دوره های آموزشی ارائه شده گواهینامه یا گواهینامه هایی از دانشگاه ها، نهادها، سازمان ها و … ارائه دهد.

بیشتر بخوانید