کلاسک کلاس آموزش مجازی

از کجا آمده است ؟

اپلیکیشن کلاسک به منظور گسترش و بهره برداری مفیدتر از آموزش در حوزه های مختلف توسط موسسه آموزش، توانمندسازی و مهارت افزایی احمدی فرد تهیه و عرضه گردیده است.

بیشتر بخوانید
کلاسک آموزش کلاس مجازی

چرا ما از آن استفاده می کنیم؟

امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و گسترش فضای دیجیتال، نیاز آموزش و یادگیری در فضای دیجیتال نیزبه یک امر ضروری مبدل گشته است؛ لذا اپلیکیشن کلاسک با هدف توسعه ی آموزش و مهارت افزایی جهت کاربران با ویژگی های مختلف ایجاد گردیده است، که اجازه بهره مندی ازآموزش حرفه ای را در هر زمان […]

بیشتر بخوانید